10.03.2021
Seoses Covid-19 olukorraga on sporditegevus sisetingimustes 11.03-11.04.2021 keelatud. Ronimistreeninguid Kristiine Spordihallis sel ajal ei toimu
21.02.2021
Esmaspäevast, 22. veebruarist on Kristiine ronimisseinal lubatud ainult individuaaltreeningud
31.01.2021
Piirangud ronimistreeningutel Kristiine Spordihallis alates 1 veebruarist 2021
ARHIIV >
Kasutusjuhend

 

1) Ronimisseina esmakordsel kasutamisel tuleb ennast eel-registreerida emailile info@kaljuronimine.ee. Loe läbi “Ronimisseina kasutamise tingimused ja reeglid”, täida ronija registreerimisleht ning esita see juhendajale ühe A4 lehena (ronimiseinal olemas). NB! Teavita instruktorit treeningus osalemisest/mitteosalemisest vähemalt 1 päev ette.

2)   Algajad ronijad saavad ronida ja julgestada juhendatud treeningutel Tallinna Kaljuronimisklubi poolt aktsepteeritud instruktori või kogenud ronija juuresolekul. NB! Teavita instruktorit treeningus osalemisest/mitteosalemisest vähemalt 1 päev ette.

3)   Juhendatud treeningul järelevalveta ronimise ja julgestamise õiguse saamiseks peab uus ronija demonstreerima instruktorile oma oskusi ja ronimisseina ohutut kasutamist kompetentsuse testiga. Testi aeg lepi kokku instruktoriga. Kui ronija pole kompetentsuse testi läbinud või ei soorita seda, saab ta ronida ainult instruktori järelvalve all.

4)  Algajad ronijad tasuvad klubi instruktori teenuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kui algaja üle teostab järelvalvet vabatahtlik klubi poolt aktsepteeritud personaalne instruktor või kogenud ronija (reeglina ronijakaardi omanik), siis algaja juhendamise eest teenustasu ei nõuta.

5) Iseseisvalt (väljaspool juhendatud treeninguid) saavad ronida Tallinna Kaljuronimisklubi ronimiskursused läbinud ning rohelise kaardi või punase kaardi eksami sooritanud ronijad (ronijakaardi omanikud). Info kursuste, ronijakaardi ja iseseisva ronimise kohta: tel. 51 13256, email: info@kaljuronimine.ee.

6)   Iseseisvalt ronijad peavad kontrollima ja olema veendunud, et spordihallis ei toimuks samal ajal võistlusi või muid ronimist segavaid tegevusi (küsida Kristiine spordihalli administraatorilt tel. 6563067).

7)    Iseseisvalt ronimise ajaks tuleb ronijakaart jätta spordihalli administaatori kätte.

8)   Ronimiseinal on magneesiumpulbrit lubatud kasutada ainult pallikestes. Aktsepteeritud on ka vedel magneesium (Mg). Pehmendusmattidele ja põrandale maha aetud pulbriline või vedel Mg tuleb selle kasutajal koheselt ära koristada.

9)  Treeningu lõpus on treeningul osalenute kohuseks panna kokku pehmendusmatid, puhastada ronimisseina ümbrus maha pudenenud ronimispulbrist.

10) Treeningpaiga puhtuse ja korra eest vastutab juhendaja-instruktor. Iseseisval individuaalsel ronimisel on selle eest vastutavad treeningul osalenud ronimiskaardi omanikud.

 

Esilehele  |  Prindi lehekülg
© Tallinna Kaljuronimisklubi, 2008